Bön – Årsbok för Borgå stift 2015

Jan Edström, Bön – Årsbok för Borgå stift 2015, Fontana Media 2015

Bön